حوزه مدیریت سرمایه های انسانی

 

اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل :
تهیه ساختار و نمودار سازمانی
تهیه فهرست مشاغل ( همگن سازی مشاغل )
تهیه شناسنامه های مشاغل
ارزشیابی مشاغل ( تهیه جدول تخصیص امتیازات )
تهیه جدول مزد و لیست تطبیق وضعیت شاغلین با طرح طبقه بندی مشاغل
در صورت نیاز کارفرما اجرای خدمات فوق  به صورت موردی نیز قابل ارائه می باشد.


تهیه طرح های پرسنلی :
بعد از تهیه نمودار سازمانی و شرح وظایف این روش کمک به تعیین تعداد نفرات مورد نیاز جهت انجام وظایف شغل طراحی شده می نماید.


پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد :
هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری درباره نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری گردد و در دسترس مدیران قرر گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات لازم را جهت بالا بردن کیفیت و کمیت کار کارکنان تحت نظارت اتخاذ نمایند.


پیاده سازی سیستم توزیع پاداش :
سازمان پاداش های نقدی منظمی را به کارکنان به خاطر بهره وری بالاتر ، کاهش هزینه ها با بهبود کیفیت پرداخت می کنند. طراحی صحیح چنین برنامه هایی موجب افزایش انگیزه و درگیری شغلی کارکنان می شود .نقطه قوت این سیستم این است که چنین پاداشی به کارکنانی داده می شود که به سطح تولید خاصی در مشاغل تولیدی و سطح راندمان قابل قبول در مشاغل غیر تولیدی رسیده باشند.


پیاده سازی سیستم جذب و گزینش نیروی انسانی :
حضور کارکنان کوشا و با مسئولیت در عرصه انجام وظایف محوله در شرکت امر کاملا بدیهی است که در اکثر شرکت ها توسط سیستم جذب و استخدام ، این امر به طور دقیق به انتخاب و گزینش کارکنان شایسته مبادرت می ورزد. پذیرش کارکنان در هر شرکتی با توجه به سیاست های حاکم بر آن و معیارها و روش های خاصی صورت می پذیرد . مدیران شرکت ها با توجه به نگرش خود به حساسیت مشاغل و نوع خدمات ارائه شده به مشتریان تعاریف روشنی از شعل مورد نظر ارائه می دهند تا متصدی مناسبی توسط سیستم جذب و گزینش برای آن شناسایی و انتخاب شود.


پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش کارکنان :
با توجه به اینکه امروزه نیروی انسانی به عنوان گرانبهاترین منابع سازمان شناخته شده است توجه به مسئله آموزش و رشد سطح پرسنل جزء موارد ضروری سازمان محسوب می گردد. پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش ( طراحی – اجرا –ارزیابی اثر بخش ) نقش مهمی در راستای تحقق این موضوع ایفا می کند.


پیاده سازی سیستم نظام پیشنهادات ( S.S ) :
نیروی انسانی یکی از منابع اصلی سازمان محسوب می شود. هریک از کارکنان از یک توان فکری بالقوه برخوردار می باشند که سازمان ها می توانند با استفاده بهینه از این توان بالقوه زمینه را برای نوعی بهبود و پیشرفت برای سازمان فراهم کنند. سازمان ها برای بهره گیری از این توان و قدرت بالقوه کارکنان خود از یکسری راهکارها استفاده می کنند که یکی از این روش ها مشارکت گروهی افراد است . نظام پیشنهادات تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه کارکنان برای مسئله یابی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره گرفت.

 

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com