نظرات مشتریان


تذکر: فیلد های ستاره دار الزامی می باشند
عالیخوبمتوسطضعیف
عالیخوبمتوسطضعیف
عالیخوبمتوسطضعیف
نحوه پاسخگویی و مسئولیت پذیری شرکت در طول انجام پروژه مورد نظر می باشد
عالیخوبمتوسطضعیف
نحوه برخورد پرسنل شرکت در مدت زمان اجرای پروژه مورد نظر می باشد
عالیخوبمتوسطضعیف
توان فنی و علمی شرکت جهت انجام خدمات موضوع قرارداد مورد نظر است
عالیخوبمتوسطضعیف
میزان رضایت از انتخاب این شرکت جهت انجام خدمات موضوع قرارداد مورد نظر است

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com