مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژهمدیریت پروژه :

مجموعه ای از ابزارها و تکنیک هایی که موجب می شود فعالیت های پروژه بر اساس تقدم و تاخر با کیفیت مورد نظر و با صرف کمترین زمان و هزینه به انجام برسد.


برنامه ریزی پروژه :
شامل تعیین توالی و توازی فعالیت های لازم برای اجرای یک یا چندین پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز جهت اجرا و کیفیت تعیین شده هر فعالیت می باشد.


کنترل پروژه :
فرآیندی است جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این پروسه بهره می گیرد. همچنین کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است بطوریکه در هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیت ها پروژه را به نزدیک ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.

 

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com