برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (نت)

فعایت های نگهداری و تعمیرات به منظورهای زیر قابل اعمال می باشد :

جلوگیری از خرابی ها  ( تعمیرات پیشگیری و نگهداری ) :

بازرسی های فنی - ارائه سرویس هایی نظیر تنظیم ، روغنکاری ، تمیزکاری - تعویض قطعات قبل از فرسودگی کامل - تعمیر کلی تجهیزات در فواصل زمانی مشخص

تعمیر خرابی های اضطراری ( تعمیرات اضطراری ) :


تعویض قطعات از کار افتاده - تعمیر قطعات از کار افتاده

تصحیح طرح تجهیزات :

بهسازی طرح ماشن ها برای جلوگیری از خرابی های تکراری

مهندسی نگهداری و تعمیرات :

معرفی تهیه و تدوین طرح ها ، روش ها ، دستور العمل ها و فراهم آوردن کلیه اطلاعات فنی برای سایر بخش های مدیریت فنی ( نت و انبار قطعات یدکی ) دستگاه ها

امور اجرایی نگهداری و تعمیرات ( نت ) :

اعمال فعالیت های لازم بر روی دستگاه ها به منظور نگهداری و حفاظت فنی از آنها بر اساس سیاست ها و روش های تدوین شده

انبار قطعات یدکی :

سفارش ، ذخیره و صدور قطعات یدکی و لوازم مصرفی نگهداری و تعمیرات بر اساس سیاست ها و روش های تدوین شده .

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com