برنامه ریزی ، کنترل پروژه و هزینه

مدیریت پروژه :

مجموعه ای از ابزارها و تکنیک هایی که موجب می شود فعالیت های پروژه بر اساس تقدم و تاخر با کیفیت مورد نظر و با صرف کمترین زمان و هزینه به انجام برسد.

برنامه ریزی پروژه :


شامل توالی و توازی فعالیت های لازم برای اجرای یک یا چندین پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز جهت اجرا و کیفیت تعیین شده هر فعالیت می باشد .

کنترل پروژه :

فرآیندی است جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این پروسه بهره می گیرد . همچنین کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است بطوریکه در هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیت ها پروژه را به نزدیک ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند .

برنامه ریزی هزینه :

شامل تعیین عواملی مانند تورم بیش از حد در قیمت مصالح یا نیروی انسانی ، همچنین اتفاقاتی که در برنامه ریزی پروژه پیش بینی نشده بودند و در حین اجرا پیش آمدند که ممکن است باعث افزایش هزینه ها ( یا احیانا کاهش هزینه ها ) شده باشد .

کنترل هزینه :

ابزاری جهت کنترل سرعت مصرف بودجه نسبت به سرعت کار انجام شده و تعیین شاخض هایی از قبیل مقدار عملی هزینه صرف شده ( مقدار پولی که تا لحظه بررسی برای اجرای عملیات صرف گردیده است ) ، بودجه برنامه ریزی شده ( مقدار پولی که طبق برنامه می بایست تا لحظه بررسی مصرف می گردید ) ، ارزش بودجه ای کار انجام شده ( مقدار پولی که طبق بودجه تعیین شده برای هر فعالیت می بایست برای جمع کارهای انجام شده تا لحظه بررسی مصرف می گردد ) و تعیین مقدار ظاهری اختلاف هزینه و مقدار حقیقی اختلاف هزینه و تعیین بازدهی ( راندمان ) هزینه پروژه می باشد .

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com