برنامه ریزی ، کنترل تولید و موجودی

مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل تولید :

در هر سازمان تولیدی ، برنامه ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است . هماهنگی واحدهای مختلف از جمله فروش و تولید ، تامین موارد مورد نیاز تولید ، برنامه ریزی و صودر دستور کار و ... از ماموریت های واحد برنامه ریزی تولید بوده و اجرای درست و به موقع آن ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان ، برنامه ریزی کرد .

مدیریت تولید :

سیستم تولید در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای برنامه ریزی و کنترل تولید محصولات طراحی شده است . این سیستم با ذخیره ای اطلاعات فرآیندهای مختلف تولید و عملکرد یکپارچه با سیستمهای انبار و تدارکات و فروش و سفارشات بستری مناسب برای محاسبه دقیق بهای تمام شده محصول و تحلیل عملکرد واحد تولید و شناسایی نقاظ قوت و ضعف آن فراهم می کند . این سیستم به زیر سیستمهای مهندسی محصول ، برنامه ریزی مواد و کالا ، برنامه ریزی عملیات ، ظرفیت سنجی و کنترل تولید تقسیم می شود .

سیستم برنامه ریزی تولید :

این سیستم به برنامه ریزی و زمانبندی دقیق تولید محصولات بر اساس اطلاعات BOM , FPC  و با استفاده از MRP  کمک می کند و همه راهبردهای تولید از قبیل تولیذ برای انبار ( MTS ) ، تولید برای سفارش (  MTO ) ، مهندسی برای سفارش ( ETO  ) و مونتاژ برای سفارش (  ATO ) را پوشش می دهد .

 سیستم کنترل تولید :

پس از برنامه ریزی و زمانبندی دقیق محصولات دستور تولید برای تمامی ایستگاهها صادر می شود . دست اندکاران تولید می توانند پس از انجام کار ، اطلاعات واقعی تولید از قبیل مقدار واقعی مصرف مواد ، مقدار دقیق تولید محصولات و ضایعات ، زمان واقعی صرف شده توسط هر یک از نیروها را در این قسمت گزارش کنند .

برنامه ریزی و کنترل موجودی انبار :

کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان ، مکان ، تعداد کیفیت و هزینه ، برای بخش های عملیاتی تولید ، توزیع ، فروش ، مهندسی در دسترس باشد .آنچه در کنترل موجودی از اهمیت ویژه برخوردار است عبارتند از: 1- میزان سفارش 2- زمان سفارش

برنامه ریزی و تراز موجودی :


عملیاتی است برای به حداقل رساندن میزان سطح سرمایه بکار رفته برای موجودی با قابلیت تبدیل به سرمایه به طوری که تضمین نماید موجودی برای کلیه عمایات های تولیدی ، فنی و فروش در موعد مقرر و به میزان کافی در دسترس باشد .

کنترل موجودی :

در سازمان ها فرآیند مدیریت کنترل موجودی به نحوی انجام می گیرد که اقلام وارده به انبار از حداکثر سقف موجودی تعیین شده فراتر نرود و یا از حداکثر فضای مجاز اختصاص یافته برایز انبارش بیشتر نشود .

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com