تهیه طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

تاریخچه طبقه بندی مشاغل
طبقه بندی مشاغل نیز مانند خود رهبری و مدیریت و بسیاری از رشته های علوم و فنون از ابداعات قرون معاصر نیست اگر چه جهش و تکامل واقعی آن در طی دو قرن اخیر صورت گرفته است.لکن به گذشته ای دور یعنی به آغاز تاریخ بشر برمیگردد.


علل پیدایش طبقه بندی مشاغل در عصر حاضر
علل پیداش طبقه بندی مشاغل در عصر حاضر را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
افزایش و تنوع تخصص ها و نوسان و تغییر سریع مهارتها و مشاغل.
وابستگی بخش عظیمی از نیروی انسانی فعال و غیر فعال کشورهای به ویژه صنعتی به دولت یا موسسات خصوصی چه مستقیم و جه غیر مستقیم.
افزایش بهای دستگاه های تولید و وسایل و ابزار کار و زیاد شدن مسئولیت شاغلین در حفظ و نگهداری آنها .
توجه به ارزش و شان انسان و احترام به حقوق و آزادیهای فردی .
تنوع نیازها و وسایل و طرق ارضاء آنها .
نقش عظیم پول در زندگی افراد که در نتیجه مسائل حقوقو ودستمزد را تا این حد حساس نموده است این همه دگرگونی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از انقلاب صنعتی و یا صنعتی شدن و تحولات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی متعاقب آن است ، توام با علل مهم دیگری نظیر فشار اتحادیه های کارگری و اقدامت دولت ها در تکوین و تکامل طبقه لندی مشاغل در عصر حاضر بوده است .


اهداف کلی طبقه بندی مشاغل
اهداف کلی طبقه بندی مشاغل را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
سپردن کار به کاردان .
پرداخت مزد عادلانه و مساوی برای کار مشابه در شرایط کاری یکسان .
ایجاد نظم و هماهنگی و سرعت عمل در اداره امور استخدام کارکنان و کمک به مدیریت در حل مسائل .
رعایت شرایط احراز شغل ، مرتبط با وظایف و مسئولیتها .
یکنواخت نمودن مزد شغل کلیه شاغلین یک گروه شغلی در چهار چوب یک جدول مزد .
پیشگیری از اعمال نظرهای شخصی احتمالی سرپرستان و مدیران .
کاهش شکایات و نازضایتی ها و جلوگیری از تضعیف روحیه کارکنان از طریق رفع تبعیض بین آنها با تعیین مزد شغل یکسان برای مشاغل هم گروه ( مزد مساوی در برار کار مساوس در شرایط کار مشابه ) .
رفع سوء تفاهمات بین کارکنان و سرپرستان از طریق مشخص نمودن خطوط اختیار و مسئولیت .
کمک به کارگزینی جهت برآورد میزان و نوع احتیاجات پرسنلی در سال های آینده .
بهبود روابط فی مابین کارکنان و مسئولین سازمان با مشخص شدن وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای طرفین .
کمک به تهیه بودجه پرسنلی با توجه به تسهیل پیش بینی و محاسبه هزینه مشاغل مورد لزوم .


کاربردهای طبقه بندی مشاغل
کاربردهای طبقه بندی مشاغل را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد :
برقراری یک سطح عمومی برای مزد که مساوی یا متناسب با سطح مزد در واحدهای دیگر و در نتیجه بازار کار باشد .
برقراری تفاوت های اصولی و منطقی بین مزد مشاغل مختلف یک واحد یا کارگاه .
تعیین مزد متناسب با مشاغل قبلی ، جهت مشاغل جدید .
تعیین خصوصیات لازم برای شغل در موقع انتخاب شاغل ، آزمایش ، استخدام ، ارتقاء آموزش و غیره .
تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شغلی شاغلین با توجه به شرایط احراز شغل مربوط .
کمک به سرپرستان تا آنکه در قضاوتهای خود بیشتر عینی بوده و به واقعیت توجه نماید .
تعیین مسیر ترفیع و انتصابات بعدی کارکنان .


انواع روشهای متداول ارزشیابی مشاغل
براساس مشخص کردن ارزش مشاغل روش های متعددی به کار برده می شود که عمدتا می توان این روش ها را در چهار نوع به شرح زیر خلاصه کرد :
روش درجه بندی
روش طبقه بندی ( گروه بندی )
روش امتیازی
روش مقایسه عوامل
در کشور ما برای ارزشیابی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار از روش امتیازی استفاده میشود که اصطلاحا به طبقه بندی مشاغل موسوم شده است . بنابراین می توان گفت استفاده از روش امتیازی در مورد کارگران جنبه عمومی و عام داشته و سایر روش های بکار برده نمیشوند.

 

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com