حوزه مدیریتپیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک با رویکرد دانش محور:
با توجه به همسو بودن مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش محور در سازمان و مجموعه مفاهیم آن ( دستیابی به اهداف سازمان ) ، مدیریت هوشمند را بر آن میدارد که در پی ایجاد بستر مناسب جهت یکپارچه سازی این دو مهم در سازمان برآمده و در همین راستا و با مد نظر قرار دادن وضعیت موجود سازمان و بررسی و شناخت عوامل داخلی و خارجی ، چشم انداز ، ماموریت و اهداف و به دنبال آن استراتژی های سازمان را تدوین و یا بر این اساس بازنگری نمایند.


پیاده سازی سیستم مدیریت دانش محور ( مدیریت دانشی ) :
مدیریت سرمایه های دانشی با هدف ارزش آفرینی برای سازمان ، امروز به یکی از مهمترین پایه های مدیریتی تبدیل شده و مرزهای آن فراتر از بهره گیری و تسهیم تجربیات و نوآوری ، به ایفای نقش تعیین کننده ای در اهداف سازمانی مبدل گشته است . در حقیقت این سرمایه های دانشی به سازمان کمک می نماید تا با تکیه بر توانمندی های دانشی مسیری برای آینده خود ترسیم نماید که بیشترین احتمال موفقیت و دستیابی به جایگاه برتر نسبت به رقبا را میسر سازد.


مدیریت ریسک :
شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک   می باشد. تغیییرات جدید در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 در سال 2015 ، مفهوم و الزامات مدیریت ریسک را وارد فضای کسب و کار سازمان هایی نموده است که به دنبال استقرار این الگوی نظام مدیریت کیفیت در فعالیت های سازمانی و نحوه ارتباط با مشتریان خود هستند.

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com