برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات (نت)

فعالیت های نگهداری و تعمیرات به منظورهای زیر قابل اعمال می باشد :

 

جلوگیری از خرابی ها ( تعمیرات پیشگیری و نگهداری ) :
 بازرسی های فنی – ارائه سرویس هایی نظیر تنظیم ، روغنکاری ، تمیزکاری – تعویض قطعات قبل از فرسودگی کامل – تعمیر کلی تجهیزات در فواصل زمانی مشخص

 

تعمیر خرابی های اضطراری ( تعمیرات اضطراری ) :
تعویض قطعات از کار افتاده – تعمیر قطعات از کار افتاده

 

تصحیح طرح تجهیزات :
بهسازی طرح ماشین ها برای جلوگیری از خرابی های تکراری

 

مهندسی نگهداری و تعمیرات :
معرفی تهیه و تدوین طرح ها ، روش ها ، دستورالعمل ها و فراهم آوردن کلیه اطلاعات فنی برای سایر بخش های مدیریت فنی ( نت و انبار قطعات یدکی ) و همچنین برای سایر قسمت های صنعت در ارتباط با حفاظت فنی از دستگاه ها

امور اجرایی نگهداری و تعمیرات ( نت ) :
اعمال فعالیت های لازم بر روی دستگاه ها به منظور نگهداری و حفاظت فنی از آنها بر اساس سیاست ها و روش های تدوین شده.

 

انبار قطعات یدکی :
سفارش ، ذخیره و صدور قطعات یدکی و لوازم مصرفی نگهداری و تعمیرات بر اساس سیاست ها و روش های تدوین شده.
 

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com